IPO 1 vizsga

Az IPO 1 a következő ágazatokból áll:

[list line=”no” style=”style4″]

  •  A ágazat 100 pont
  • B ágazat 100 pont
  • C ágazat 100 pont[/list]

Összesen: 300 pont

 A vizsgára bocsátás feltételei:

 A vizsga napján a kutyának a VR-ben, meghatározott életkort el kell érnie. Ez alól nincs kivétel. Az indulás feltétele, egy már sikeresen teljesített BH/ VT (Viselkedés teszt) az adott ország törvényi szabályozásainak megfelelően.

 IPO 1 „A” ágazat, nyomkövetés:

A KV által fektetett, legalább 300 lépés hosszúságú, 3 szárból és 2 törésből (kb. 90°) álló 20 percet hűlt nyom, melyre a KV2 db saját tárgyat rak le. A kidolgozási idő 15 perc.

A nyomszárak kidolgozása : 79 pont

A tárgyak jelzése: 21 (11+10) pont

Összesen: 100 pont

Amennyiben a K egy tárgyat sem talál meg, az értékelése legfeljebb „megfelelő” lehet.

Általános rendelkezések

A nyom alakját a terepadottságokat figyelembe véve a TB, vagy a nyomfektetésért felelős személy határozza meg. A nyomok alakja különböző legyen. Nem fordulhat elő, hogy például minden nyomnál a törések és a tárgyak azonos irányban, illetve távolságban helyezkednek el.

A nyom kiindulási pontját egy táblával jól felismerhetővé kell tenni, amelyet közvetlenül a kiindulási pont mellett baloldalon a földbe kell szúrni.

 A nyom fektetés sorrendjének a sorsolása a TB jelenlétében történik.

 Nyomkövetésre alkalmas terület

 Nyomkövetésre alkalmas terület minden természetes talaj, pl.: rét, kaszáló, szántóföld, vagy erdei talaj.

A látható nyomok fektetését, lehetőség szerint kerülni kell. Minden vizsgafokozatban, – a rendelkezésre álló nyomterület függvényében, – talajváltás is lehetséges.

 Nyomfektetés

 A TB vagy a nyomfektetési felelős feladata:

– a nyom alakzatok felosztása,

– a nyomfektetők eligazítása,

– a nyomfektetők munkájának felügyelete.

Az egyes nyomok alakjait, a nyomkövetéshez rendelkezésre álló terület adottságaihoz kell igazítani.

A nyomfektetésnél ügyelni kell arra, hogy az, természetes jármodban történjék.

A nyomfektető segítsége a nem természetes járásmód által, a nyom egésze alatt, a nyomszárakon, a töréseknél v. tárgyaknál, nem megengedett.

A nyomfektetőnek (= KV) a nyomfektetés megkezdése előtt, a tárgyakat meg kell mutatnia a TB-nak vagy a nyomfektetésért felelős személynek.

Csak a nyomfektető saját szagával alaposan átitatott (legalább 30 perc hosszan), tárgyakat lehet alkalmazni. A KV (= NYF) a kiindulási pontban történő rövid tartózkodás után, normál lépésben elindul a megadott irányba. A nyomszárat folyamatos, normál lépésben kell lefektetni, csoszogás és megszakítás nélkül. Az egyes szárak közti távolság minimum 30 lépés kell, hogy legyen.

A töréseket szintén normál lépésben kell lefektetni, miközben figyelemmel kell lenni arra, hogy a K folyamatos szimatmunkája a következő nyomszárra biztosítva legyen. (lásd skicc/függelék).Csoszogás és a jár mód megszakítása nem engedélyezett.

Viszont a nyom folyamatosságát megszakítani nem szabad. A nyomfektetést a K nem láthatja.

A tárgyak letétele:

Az 1. tárgyat legalább 100 lépés után, az 1. vagy a 2. nyomszáron kell úgy elhelyezni, hogy az a törés előtt vagy után legalább 20 lépésnél nagyobb távolságra legyen, a 2. tárgyat a nyom végére kell tenni.

A tárgyakat menet közben, mozgásból kell a nyomra elhelyezni.

Az utolsó tárgy elhelyezését követően a NYF-nek néhány lépést egyenes irányban tovább kell mennie.

Nyomtárgyak:

Csak a nyomfektető (=KV) saját szagával legalább 30 perc hosszan alaposan átitatott, tárgyakat lehet alkalmazni. 1 nyomon belül különböző tárgyakat kell alkalmazni (Anyaga: bőr, szövet, fa). A tárgyak hosszának kb. 10 cm-nek, szélességüknek 2-3 cm-nek, a vastagságuknak 0,5-1 cm-nek kell lenniük, és színük nem üthet el túlzottan a terep színezetétől.

A tárgyakat, az IPO-2 és 3 szinten, a kiemelt rendezvények és az FH – vizsgák során, számmal kell ellátni. A tárgyak számozásainak hivatkoznia kell a nyom számára.

A TB és a kísérő személy ,a K nyomkövető munkája során nem helyezkedhet úgy, hogy a páros (KV és K) munkáját akadályozza.

a) Vezényszavak: – egy VSZ használható a kereséshez („keresd”)

Ez a VSZ a nyom kezdetekor, és az 1. tárgy utáni újraindításkor, vagy téves jelzés után engedélyezett.

A nyomkövető munka kivitelezése és értékelése:

b) Végrehajtás:

A KV felkészíti a kutyáját a nyom kidolgozására. A K szabadon, v. 10 m-s pórázon kereshet. A pórázt a háton, oldalt vagy elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított egysoros láncnyakörvre, v. a nyomkövető hám erre kialakított csatlakozó részéhez, (engedélyezett a mellkas-hám és a Böttger-hám, de ezeken kiegészítő szíjazat, nem lehet). Hívásra a KV alapállásban, a nyomkövetésre felkészített kutyával jelentkezik a TB-nál, és közli vele, hogy a K felveszi vagy jelzi a tárgyat. A nyomkövetés előtt, indításkor, és a keresés teljes ideje alatt a K mindennemű kényszerítése kerülendő.

A nyomkövető póráznak legalább 10 m hosszúnak kell lenni. A pórázhosszúság, a nyakörv és hám TB általi ellenőrzése, csak a vizsga megkezdése előtt lehetséges. Rúgós póráz (flexi) használata nem engedélyezett.

Indítás:

A TB utasítására a kutyát lassan, és nyugodtan az indulási ponthoz kell vezetni és elindítani.

A K rövid leültetése az indítási pont előtt (kb. 2 m) engedélyezett.

A KV-nek az indításkor (a tárgyjelzés utáni újraindítás esetén is) követnie kell a kutyát. A KV-nek a póráz használatára, bizonyos mozgásteret lehetővé kell tenni.

A kutyának indításkor, intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral, kell a szagot felvennie. A KV a szagfelvételhez semmiféle segítséget nem adhat,(kivétel a „keresd” VSZ).Az indítás nem időfüggő, a TB-nak sokkal inkább, az első szár elején mutatott, a sikeres szagfelvétel utáni keresési intenzitásra kell figyelnie.

Közvetlenül a kiindulási pontnál történő 3. sikertelen indítási kísérlet után a nyomkövető munkát meg kell szakítani.

A K-nak mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, intenzíven kell a nyom vonalát követni. A KV a póráz végét fogva, 10 méteres távolságban követi kutyáját. Akkor is ha a K póráz nélkül szabadon dolgozik, a 10m távolságot a K és a KV között be kell tartani. A KV által tartott póráz lehet laza, de lényegesen nem rövidülhet le, a K és a KV közti távolság. Nem számít hibának, ha a póráz érinti a talajt.

A keresés:

A kutyának a nyomvonalat intenzív, kitartó kereséssel és lehetőség szerint azonos tempóban (terület-és nehézségi fokfüggő) kell kidolgoznia. A KV-nek nem kötelező a kutyát szorosan a nyomvonalon követnie. Egy gyors vagy lassú keresési tempó abban az esetben nem tekinthető hibának, ha a nyom kidolgozása egyenletes tempójú és meggyőző.

Törés:

A kutyának magabiztosan kell a törést kidolgoznia. Nem hiba a kiszagolás a nyomból, amennyiben a K közben nem hagyja el a nyomszárat. A törésnél történő körözés, hibának számít. A kutyának a törés után is azonos tempóban kell keresnie.

A törésnél a KV és K közötti előírt távolságot lehetőség szerint be kell tartani.

A tárgyak jelzése v. felvétele:

Amint a K a tárgyat megtalálta, a KV behatása nélkül, azonnal fel kell venni vagy meggyőzően, kell jeleznie azt.

Ha felveszi a tárgyat állva maradhat, leülhet, v. a KV-höz mehet, miközben a KV-nek állva kell maradnia. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel azt.

A jelzés történhet fekvéssel, üléssel, állással (ez akár váltakozva is).

Nem számít hibának a tárgynál történő enyhén ferde fekvés. Azonban a tárgy mellé történő fekvés, v. a KV felé történő erős visszafordulás már hibának számít. Azokat a tárgyakat, melyeket csak a KV erős behatására talál meg a K, elhagyottnak kell tekinteni .Ez arra az esetre is vonatkozik, a K a tárgyat nem jelzi és a KV a póráz rántásával, vagy hangjelzéssel a továbbhaladását megakadályozza.

Ha a K jelezte v. felvette a tárgyat, a KV leteszi a pórázt, és a kutyához megy.

A tárgy felmutatásával jelzi, hogy a K megtalálta azt. Hibának számít a tárgy felvétele és jelzése egyidejűleg.

Hibának számít, a tárggyal történő továbbhaladás v. a fekvés közbeni tárgyfelvétel.

Amennyiben a K a tárgyat beviszi, a KV nem közelíthet a K felé. Ha a KV megy a K-hoz, a tárgy átvételekor vagy a tárgy felemelésénél a K mellé kell lépnie.

A kutyának a jelzési vagy felvételi pozícióban az újraindításig, nyugodtan kell maradnia. Ebből a helyzetből, a KV a pórázt a nyakörv/nyomkövető-hám mögött röviddel felveszi, és a kutyát a „Keresd” VSZ-val újra indítja.

A nyom elhagyása:

Amennyiben a KV akadályozza a kutyát a nyomvonal elhagyásában, a TB felszólíthatja a K követésére. A TB utasítását a KV-nek követnie kell. A nyomkövető munkát legkésőbb akkor kell megszakítani, ha a K a pórázhosszúságnál nagyobb távolságban elhagyja a nyomvonalat (10 m –nél nagyobb távolság esetén, ha a K szabadon nyomkövet) vagy a KV nem tesz eleget a TB K követésére vonatkozó utasításának.

A K dicsérete:

A nyomon történő alkalomszerű dicséret, (ami nem lehet a „Keresd” VSZ) csak az IPO-1-es szinten engedélyezett. Ez a dicséret azonban a töréseknél az IPO-1-es szinten sem használható. A tárgyaknál a K rövid dicsérte engedélyezett. A rövid dicséret a tárgynál csak a TB felé történő tárgy felmutatás előtt, vagy után lehetséges.

 Lejelentkezés:

A nyomkövető munka befejezését követően a megtalált tárgyakat a TB-nak be kell mutatni. Az utolsó tárgy jelzése után, amíg a TB előtti lejelentkezés és a bírói értékelés meg nem történik , a K-val való játék vagy jutalomfalat adása nem engedélyezett.  A munka végén, a lejelentkezés alapállásban történik.

 Értékelés:

Az „A” ágazat értékelése a felvezetett K indításával kezdődik.

A kutyától egy meggyőző, intenzív, kitartó szimatmunka ugyanúgy elvárás, mint a megfelelő képzettségi állapot.

A KV-nek, bele kell élni magát a feladatba. A kutyája reakcióit helyesen kell értelmeznie, a feladatra kell koncentrálnia és a környezetének a történései nem szabad hogy elvonják a figyelmét.

A TB-nak nemcsak a kutyát vagy a KV-t kell néznie, hanem a terület adottságait, az időjárást, az esetleges zavaró körülményeket és az időtényezőt is számba kell vennie.

Értékeléskor, a TB-nak minden befolyásoló tényező együttes hatását figyelembe kell vennie:

  •  A K keresési magatartását,(pl. a keresés tempója a nyomszáron, a törés előtt és után, valamint a tárgyak előtt és után)
  •  A K képzettségi állapotát (izgatott kiindulás, nyomott viselkedés, félelmi magatartás)
  •  A KV tiltott segítségnyújtásai
  •  A nyom kidolgozásánál fellépő nehézségek:

– talajviszonyok (növényzet, homok, talajváltás, szemét)

– szélviszonyok

– vadnyomkeresztezések

– időjárás ( hőség, hideg, eső, havazás)

– időjárás váltakozása

Az értékeléskor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.

Miután a KV a nyomkövetéshez lejelentkezett, a TB-nak úgy kell helyezkednie és a nyomkövető munkát követnie, hogy a történéseket figyelemmel tudja követni, és a hangjeleket, vagy a KV esetleges behatásait fel tudja ismerni.

A távolságot úgy kell megválasztania a TB-nak, hogy azzal a K munkáját nem befolyásolja, valamint a KV sem érezze magát szorongatva. A TB-nak a párossal együtt (KV és K) át kell élnie az egész nyomkövető munkával.

Meg kell ítélnie, hogy milyen igyekezettel, magabiztossággal vagy esetleg bizonytalansággal, felületességgel végezte a munkáját a K.

Az értékelés során nem elvárás egy lendületes vagy lassú keresési tempó, amennyiben a nyom kidolgozása egyenletesen, intenzíven és meggyőzően történik, és a K pozitív kereső magatartást mutat.

Nem minősül hibának a kiszagolás a nyomból (meggyőződés a helyes nyomtartásról), amennyiben a K nem hagyja el azt közben. A K figyelmetlen munkája, ürítés, töréseknél való körözés, folyamatos biztatás, póráz és verbális segítségek adás a nyom kidolgozása közben vagy a tárgyaknál, hibás tárgyjelzés vagy felvétel, téves tárgyjelzés, a hiba súlyának megfelelő pontelvonással jár ( alkalmanként legfeljebb 4 pontig történő levonás).

Erős figyelmetlenség, hiányos intenzitású vagy kapkodó nyomkövetés, ürítés, egerészés, alkalmanként akár 8 pontig történő levonást eredményezhet .

Ha a K több mint 1 pórázhossznyira elhagyja a nyomvonalat, akkor a nyomkövető munkát meg kell szakítani. Ha a K elhagyja a nyomvonalat és a KV meg próbálja őt visszatartani, a TB-nak utasítást kell adnia hogy kövesse a kutyát. Amennyiben a KV nem hajtja végre a TB utasítását a nyomkövetést meg kell szakítani.

Ha a maximálisan megadott időn belül a K nem érte el a nyom végét (1. és 2. fokozat = 15 perc, 3. = 20 perc az indítástól számítva), a TB megszakítja a nyomkövetést és a K részértékelést kap (a megszakítás pillanatáig).

Amennyiben a K 1 nyomon belül mindkét tárgyjelzési lehetőséget bemutatja (felvételt és a jelzést) hibának számít. Csak a lejelentkezésnél közölt tárgyjelzési mód kerül értékelésre.

A tárgy téves felvételekor, hibás jelzéskor, téves jelzés esetén 4 pontig terjedő pontlevonást kell alkalmazni, amennyiben a KV belép a K mellé és innen indítja a téves jelzés után a K-át újra. Ha a téves jelzés esetén a KV a póráz végén maradva , csak hangjellel indítja újra kutyát , anélkül hogy a kutyájához menne, úgy a kötelező pontlevonás 2 pont.

A meg nem talált tárgyért nem jár pont. . Amennyiben a K a NYF egyetlen tárgyát sem találja meg, a nyomkövetés értékelése legfeljebb „megfelelő” lehet. Itt különösen figyelembe kell venni azt is, hogy a KV egyetlen „a tárgytól való újraindítás” gyakorlatelemet sem tudott bemutatni.

Ha a kutyát nyomkövetés közben elragadja a vadász ösztön, akkor a KV egy „feküdj” hangjellel, megpróbálhatja engedelmességre bírni. A TB utasítására a nyomkövetés folytatható. Amennyiben ez nem sikerül, a vizsgát be kell fejezni.

(Értékelés: kizárás engedetlenség miatt)

Viselkedés Következmény
A K háromszori eredménytelen indítása a szimatkatlannál. Megszakítás
– Minden fokozatban: a K egy pórázhossznál messzebbre elhagyja a nyomot, vagy a KV a TB utasítása ellenére nem követi őt- A K nem éri el az előírt idő alatt a nyom végét.(1. vizsgafokozatban 15 perc) Megszakítás de az addig mutatott teljesítményt értékelésre kerül.Szóbeli értékelés a megszakításig!
A K felveszi a tárgyat de, már nem adja át.A K vadat üldöz, és nem lehet újra a nyomkövetésre alkalmazni. Kizárás engedetlenség miatt!

Nyomalakzatok:

A következőkben, példaként közölt nyomalakzatok tükörképei szintén lefektethetőek:

 IPO 1. „B” ágazat engedelmességi gyakorlatok:

 1. gyakorlat: Szabadon követés 20 pont

2. gyakorlat: Menet közben ültetés 10 pont

3. gyakorlat: Menet közben fektetés behívással 10 pont

4. gyakorlat: Apportozás sík talajon 10 pont

5. gyakorlat: Apportozás akadályon át 15 pont

6. gyakorlat: Apportozás ferdepalánkon át 15 pont

7. gyakorlat: Előreküldés fektetéssel 10 pont

8. gyakorlat: Helyben maradás, figyelemelvonással 10 pont

Összesen: 100 pont

Általános rendelkezések:

Az IPO 1 szinten a KV pórázon lévő kutyájával alapállásban lejelentkezik a TB-nál. Ezt követően a KV leveszi a pórázt a kutyáról.

Kifejezetten az engedelmességi ágazatban ügyelni kell arra, hogy olyan K ne kerüljön felvezetésre, amelyről első ránézésre tisztán látszik, hogy nincs önbizalma, és a munkakedv teljes hiányát mutatja.

Minden gyakorlat alatt az örömteli munkakedvnek párosulnia kell a KV-re irányuló koncentrációval. A munkakedv mellett ügyelni kell a pontos kivitelezésre is, ez magától értetődően tükröződni is fog a kiadott minősítésben is.

Ha a KV egy komplett gyakorlatot elfelejt bemutatni, a TB azonnal utasítja a hiányzó gyakorlat bemutatására. Emiatt pontlevonás nem jár. Egy gyakorlatelem kihagyása viszont a minősítés meghatározásánál befolyással bír.

Legkésőbb az engedelmes ágazat kezdetéig a TB-nak meg kell vizsgálnia az ágazatban használni kívánt eszközök, szabályzatban előírt alkalmasságát. Az eszközöknek az IPO vizsgaszabályzatban leírtaknak kell megfelelnie.

A „Szabadon követés” és a „Helyben maradás, figyelemelvonással ” gyakorlat alatt használt pisztoly kaliberének 6 mm-nek kell lenni.

A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítást. Minden továbbiakat, mint a fordulatok, megállás, ütemváltások kivitelezését utasítás nélkül önállóan kell végrehajtani.

Az alkalmazható vezényszavak a vizsgaszabályzatban rögzítettek. A vezényszavaknak, normál hangon kiejtett, rövid, egy szóból álló parancsoknak kell lennie. Bármely nyelven kiadhatóak, de egy tevékenységhez mindig ugyanannak a VSZ-nak kell tartoznia. Ha a K a 3. kiadott VSZ után sem hajtja végre a gyakorlatot, vagy gyakorlatelemet, úgy a mindenkori gyakorlatot értékelés nélkül meg kell szakítania. Behíváskor a KV a K hívónevét is mondhatja. De a behívás VSZ-val összekötve a K neve dupla VSZ-nak számít.

Gyakorlatkezdés:

A gyakorlat megkezdésére a TB ad utasítást.

Alapállás:

Az alapállást akkor kell felvenni, mikor a másik KV kutyájával a helyben maradásra kijelölt helyre megy és a gyakorlat kezdésére az alapállást felvette. Ezekkel a felvett alapállásokkal kezdődik mindkét K értékelése.

Minden gyakorlat alapállással kezdődik és végződik. Alapállásban a KV sportos testtartásban áll. Terpeszállás egyetlen gyakorlatnál sem megengedett.

Az alapállás felvétele a lejelentkezés és minden gyakorlat előtt csak egyszer engedélyezett. Alapállásban a K-nak egyenesen, nyugodtan, figyelmesen és szorosan a KV baloldalán kell ülnie úgy hogy a K lapockája, a KV térdével essen egy vonalba. Rövid dicséret minden befejezett gyakorlat után, de csak az alapállásban lehetséges. Ezt követően a KV egy új alapállást vehet fel. Minden esetben a dicséret és az új alapállás felvétele között, egy egyértelmű (kb. 3 mp) szünetet kell tartani .

Az úgynevezett felvezetési szakasz az alapállásból indul. Ebben legalább 10, de legfeljebb 15 lépést kell a KV-nek bemutatnia, mielőtt a gyakorlat végrehajtásához szükséges VSZ kiadásra kerülne. Az egyes gyakorlat elemek között mint a behívásból szembe beülés és lábhoz kerülés , vagy az ülő , fekvő , álló K mellé történő beérkezés és a gyakorlat folytatására kiadott következő VSZ között kivehető (kb. 3 mp) szünetet kell tartani. A K elhozásánál a KV kétféleképpen szemből vagy a kutyáját megkerülve léphet mellé.

Az alapállásban és a felvezetési szakaszban ejtett hibák, az egyes gyakorlatok értékelésére befolyással vannak.

Az egyes gyakorlatok között az esetlegesen szükséges útvonalakon is szabadon követést kell bemutatni. A K-t az apportfa elhozásánál is a KV mellett szabadon követésben kell vezetni. A feloldás, illetve a játék nem megengedett.

A hátraarcot a KV balra fordulásával kell kivitelezni. A K a hátraarcnál vagy hátulról kerüli a KV-t vagy elölről befordul mellé. Egy vizsga során csak egyféleképpen lehet a hátraarcot bemutatni.

A szembe beülést követően befejező alapállást a K, a KV-t megkerülve hátulról vagy előtte balra befordulva mutathatja be.

A merev akadály magassága 100 cm , szélessége pedig 150 cm.

A palánk két, egymáshoz a felső végein kapcsolódó, egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászó-falból áll. A talajra állított két elemnek egymással akkora szöget kell bezárnia, hogy ezáltal a palánk magassága 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három, egymástól arányos távolságban elhelyezett kapaszkodóléc (24x48mm) legyen felszerelve. Egyazon vizsgán , valamennyi kutyának azonos akadályokat kell leküzdenie.

Az apporthozási gyakorlatokat csak apportfával lehet végrehajtani.

Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendező által biztosított apportfát kell használnia.

Az egyes apportozási gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet megfogatni a kutyával.

A gyakorlatok felosztása:

A két részből álló gyakorlatoknál mint az “ültetés továbblépéssel”, “menet közben fektetés behívással” , „ menet közben állítás”, „ futás közben állítás behívással” gyakorlatok értékelése a felosztásnak megfelelően különböző lehet.

A felosztás a következő módon történik:

a, alapállás, felvezetés, végrehajtás = 5 pont

b, további viselkedés a gyakorlat befejezéséig = 5 pont

Valamennyi gyakorlat értékelése során , a K viselkedését az alapállástól a gyakorlat befejezéséig figyelemmel kell kísérni.

Plusz vezényszavak :

Ha egy K a 3. kiadott VSZ után sem hajtja végre a gyakorlatot , akkor az adott gyakorlat értékelése “hiányos” (= 0 pont). Ha a K egy gyakorlatelemet csak a harmadik VSZra hajt végre , akkor a gyakorlat értékelése csak magas “hiányos “ lehet.

 A K behivásához a hívási VSZ helyett a K neve is használható. A K neve bárminemű veszényszóval együtt használva plusz VSZnak minősül.

Értékelés :

1. PluszVSZ : megfelelő a részgyakorlat

2. PluszVSZ : hiányos a részgyakorlat

 Például 5 pontos gyakorlatnál:

 1. PluszVSZ : megfelelő 5 ponTBól = – 1,5 pont

2. PluszVSZ : hiányos 5 ponTBól = – 2,5 pont

Az egyes gyakorlatelemek között, mint a behívásnál szembe beülés és lábhoz kerülés, vagy az ülő, fekvő, álló K mellé történő beérkezés és a gyakorlat folytatására kiadott következő VSZ között érzékelhető szünetet kell tartani. (kb. 3mp)

A helyben maradás helyéhez vezetett K mikor felveszi az alapállást, addigra a szabadon követésre készülő K-val is fel kell venni az alapállást.

1.     Szabadon követés (20 pont)

a) Vezényszavak:

egy VSZ használható a láb mellett haladáshoz („lábhoz”)

a VSZ alkalmazása elinduláskor és ütemváltásakor engedélyezett

b) Végrehajtás:

A KV a pórázon vezetett K-val a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és jelentkezik. A TB utasítására a KV szabadon követésben a kiindulási alappontra megy és alapállást vesz fel. További TB-i utasításra a KV megkezdi a gyakorlatot.

Szabályos alapállásból a „lábhoz” VSZra a K a KV-t figyelmesen, örömmel és egyenesen követi úgy, hogy a K lapockája a KV bal térdének vonalában van.

Megálláskor önállóan, gyorsan és menetirányban, egyenesen kell leülnie.

A gyakorlat kezdetén a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 normál lépés után a KV-nek be kell mutatnia a futólépést és a lassulépés gyakorlatot is ( ütemenként minimum 10 lépés). A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani.

Az egyes jármódok sebességének egyértelműen különbözniük kell egymástól.

Normál lépésben minimum kettő jobbrafordulást, egy balrafordulást, két hátraarcot, valamint a második hátraarc után egy megállást kell bemutatni.

A hátrarcot a KV höz képest balra (180 fokban helyben fordulva) kell bemutatni.

Ennek két variációja lehetséges :

– A K egy jobbra fordulattal a KVt hátulról kerüli meg.

– A K balra 180 fokos helyben fordulást mutat be.

 Egy vizsgán belül csak egy variáció használható!

 A mellást a rajznak megfelelően , normál lépésben legalább egyszer , a második hátraarc után kell bemutatni.

A K lapockájának folyamatosan a a KV bal oldalán, annak tárdmagasságával egyvonalban kell maradnia. Nem mehet elöl , nem maradhat le és oldalra sem távolodhat el. A hátraarcot a KV nek balra fordulva kell bemutatnia.

Az elindulás után az első egyenes szakaszon , 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövések hanghatására. Amennyiben a K lövésfélősnek mutatkozik, az kizárást eredményez, és az addig megszerzett valamennyi pontszám tőrlésre kerül.

A gyakorlat végén a TB utasítására a KV és a K bemennek egy legalább 4 főből álló, mozgó csoportba. Ennek során a K-val egy személyt balról, egy másikat pedig jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül.

A TB-nek lehetősége van a gyakorlatot egyszer megismételtetni.

Ezután a TB utasítására a KV a K-val együtt elhagyja a csoportot és felveszi a befelyező alapállást. Ez a befejező alapállás egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása is.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: ha a K előre-, oldalra-, lemaradva eltávolodik a KV-től, ha lassan ill. vontatottan ül le, a VSZ ismételt kiadása, a testjelekkel nyújtott segítség, figyelmetlenség a különböző jármódokban és fordulatoknál, és/vagy a K kedvetlen nyomott viselkedése.

2.     Menet közben ültetés (10 pont)

a) Vezényszavak:

egy VSZ használható a láb mellett haladáshoz („lábhoz”)

egy az ültetéshez („ülj”)

b) Végrehajtás:

Egyenes alapállásból kiindulva a KV elindul az őt szabadon követő kutyával. A felvezető szakaszban a kutyának a KV-t örömmel, figyelmesen, koncentráltan, a KV térdével egy vonalban kell követnie. 10-15 lépés után a KV ültetés vezényszavára a K-nak azonnal le kell ülnie menetirányban , a KV további 15 lépést távolodva továbbhalad anélkül, hogy tempóját megváltoztatná, megállna, vagy hátranézne, majd az előírt távolság megtétele után rögtön megfordul a figyelmes, ülő testhelyzetben lévő K felé. A TB utasítására a KV visszatér a K-hoz, melynek jobb oldalán alapállást vesz fel. A K mellé akár azt megkerülve, vagy mellélépve is be lehet állni.

c) Értékelés:

Pontlevonás jár: a kiindulási alapállásban ejtett hibákért, a felvezető szakaszban elkövetett hibákért, a lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért a hiba mértékének függvényében. Ha a K ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni. Az egyéb hibákat járulékosan kell figyelembe venni.

3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)

a) Vezényszavak:

egy VSZ használható láb mellett haladáshoz („lábhoz”),

egy a fektetéshez („feküdj”),

egy a behíváshoz („hozzám”/vagy a K neve), majd

egy a láb mellé híváshoz („lábhoz”).

b) Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő K-val. A felvezetés során a K figyelmesen, örömmel és koncentráltan kell, hogy a KV-őt kövesse. 10-15 lépés között a fektetés vezényszavára a K-nak azonnal le kell feküdnie menetirányban, a KV további 30 lépést távolodva továbbhalad anélkül, hogy tempóját megváltoztatná, megállna, vagy hátranézne, majd az előírt távolság megtétele után rögtön megfordul a nyugodt és figyelmes, fekvő testhelyzetben lévő K felé. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy a nevén szólítva, magához hívja a K-t. A K-nak örömmel, gyorsan és a legrövidebb úton kell a KV-höz érkeznie, majd szorosan és egyenesen le kell ülnie előtte. A láb mellé hívás vezényszavára (befejező alapállás) a kutyának gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához kell ülnie úgy, hogy a K lapockája egyvonalban legyen a KV térdével.

 c) Értékelés:

Pontlevonás jár: a felvezető szakaszban elkövetett hibáért, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért, illetve lelassuló beérkezésért, ha a KV terpeszállásban áll, a KV elé történő hibás beülésért és a befejezés során elkövetett hibákért. Ha a K a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

 4.     Apportozás sík talajon (10 pont)

a) Vezényszavak:

egy VSZ használható a hozáshoz ( „hozd”),

egy az eresztéshez („ereszd”) és

egy a láb mellé híváshoz (lábhoz”).

 b) Végrehajtás:

Szabályos alapállásból a KV kb. 10 méter távolságra eldobja az apportfát (súlya 650 g). A hozás vezényszavát csak akkor lehet kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV az alapállását nem változtathatja meg. A KV mellett nyugodtan és szabadon ülő kutyának a VSZ-ra gyorsan és közvetlenül az apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie azt és a legrövidebb úton gyorsan a KV-höz kell vinnie. A K-nak szorosan és egyenesen KV előtt kell leülnie és addig nyugodtan kell tartania az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés VSZ kiadásával egy időben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után a jobb kézben, lefelé kinyújtott karral, nyugodtan kell a test mellett tartani. A láb mellé hívás vezényszavára (befejező alapállás) a kutyának gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához kell ülnie úgy, hogy a K lapockája egyvonalban legyen a KV térdével. A KV az egész gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: az alapállásban vétett hiba, lassú kimenetel az apportfáért, hibás apport felvétel, lassú vissza hozatal, az apportfa elejtése, játék az apportfával, az apportfa rágása, a KV terpeszállása, hibás szembeülés és lábhoz kerülés a hiba mértékének függvényében . Ha KV elhagyja a helyét, mielőtt a befejezés megtörténne, úgy a gyakorlatot hiányosra kell értékelni. Ha a K nem hozza az apportfát úgy a gyakorlat értékelése 0 pont.

5. Apportozás 1m-es akadályon át (15 pont)

a) Vezényszavak:

–  egy VSZ használható az ugráshoz („hopp”),

egy az elhozáshoz („apport” / „hozd”),

egy az eresztéshez („ereszd”) és

– egy a láb mellé híváshoz („lábhoz”).

b) Végrehajtás:

A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből a szabályos alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát az 1 m magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó VSZ-t csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és szabadon ülő K az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó VSZ-t az ugrás alatt kell kiadni) önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi azt, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi.

A K egyenesen és szorosan a KV elé ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés VSZ kiadásával egy időben el nem veszi azt.

Az apportfát az átadás után a jobb kézben, lefelé kinyújtott karral, kell a test mellett tartani. A láb mellé hívás vezényszavára (befejező alapállás) a kutyának gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához kell ülnie úgy, hogy a K lapockája egyvonalban legyen a KV térdével. A KV az egész gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: az alapállásban vétett hiba, lassú és erőtlen odaugrás és mozgás, a hibás apportfa-felvétel, lassú és erőtlen visszaugrás, hozás, az apportfa elejtése, játék az apportfával, az apportfa rágása, a KV terpeszállása, hibás szembeülés és lábhoz kerülés a hiba mértékének függvényében. Ha a K enyhén érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként 1 pontig, az akadály erős érintéséért , rátámaszkodásért 2 pontig kell levonni.

Az adható pontszámok felosztása gyakorlatrészenként:

Odaugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont

Részértékelés csak akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből legalább az egyik ugrás és az apportozás részgyakorlatot bemutatja a K.

Az ugrások és az apportozás hibátlan 15 pont

Az odaugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont

Oda- és visszaugrás tökéletes, de nem apportoz 0 pont

Amennyiben a kidobott apportfa erősen oldal irányban áll meg, vagy a K számára nehezen látható helyre esik, akkor a KV kérésére, vagy a TB utasítására újból dobható pontelvonás nélkül. Amíg a KV visszahozza az apportfát addig a K-nak a kiindulási ponton végig ülve kell maradnia. Ha a K követi a KV-t az akadályon túl, akkor a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni. Ha elhagyja az alapállást, de az akadály előtt marad, akkor a gyakorlat értékelésekor 1 minősítést kell levonni.

Ha a KV helyének elhagyása nélkül ugyan, de segít a kutyának, úgy ennek figyelembevételével történik az értékelés. Ha a KV elhagyja az alapállását még mielőtt, a gyakorlat befejeződött volna, a gyakorlatot hiányos minősítésre kell értékelni. Ha a K odaugrásnál feldönti az akadályt, a gyakorlatot meg kell ismételni, amelynél az első ugrást „alacsony hiányosra „(-4 pont) kell értékelni. Ha a K 3. VSZ-ra sem adja át az apportfát, akkor a kutyát ki kell zárni, és a B ágazatot nem lehet tovább folytatni.

6. Apportozás ferde palánkon át (180 cm) 15 pont

a) Vezényszavak:

–  egy VSZ használható az ugráshoz („hopp”),

egy az elhozáshoz („apport” / „hozd”),

egy az eresztéshez („ereszd”) és

– egy a láb mellé híváshoz („lábhoz”).

 b) Végrehajtás:

A KV a K-val alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből a szabályos alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és szabadon ülő K az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) önállóan átmászik a palánkon, közvetlenül az apportfához szalad, azonnal felvéve azt, majd visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A K egyenesen és szorosan a KV elé ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés VSZ kiadásával egy időben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után a jobb kézben, lefelé kinyújtott karral, kell a test mellett tartani. A lábhoz hívás vezényszavára a K-nak gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához kell ülnie úgy, hogy a K lapockája egyvonalban legyen a KV térdével. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: az alapállásban vétett hiba, lassú és erőtlen odaugrás és mozgás, a hibás apportfa-felvétel, lassú és erőtlen visszaugrás, hozás, az apportfa elejtése, játék az apportfával, az apportfa rágása, a KV terpeszállása, hibás szembeülés és lábhoz kerülés a hiba mértékének függvényében.

Az adható pontszámok felosztása gyakorlatrészenként:

Odaugrás Apportozás Visszaugrás
5 pont 5 pont 5 pont

Részértékelés csak akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből legalább az egyik ugrás és az apportozás részgyakorlatot bemutatja a K.

Az ugrások és az apportozás hibátlan 15 pont

Az odaugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont

Oda- és visszaugrás tökéletes, de nem apportoz 0 pont

Amennyiben a kidobott apportfa erősen oldal irányban áll meg, vagy a K számára nehezen látható helyre esik, akkor a KV kérésére, vagy a TB utasítására újból dobható pontelvonás nélkül. Amíg a KV visszahozza az apportfát addig a K-nak a kiindulási ponton végig ülve kell maradnia.

Ha a KV helyének elhagyása nélkül ugyan, de segít a kutyának, úgy ennek figyelembevételével történik az értékelés. Ha a KV elhagyja az alapállását még mielőtt, a gyakorlat befejeződött volna, a gyakorlatot hiányos minősítésre kell értékelni.

Ha a K 3. VSZ-ra sem adja át az apportfát, akkor a kutyát ki kell zárni, és a B ágazatot nem lehet tovább folytatni.

7. Előreküldés fektetéssel (10 pont)

a) Vezényszavak:

egy VSZ az előreküldésre („előre”),

egy a fektetésre („feküdj”) és

egy a felültetésre („ülj”).

b) Végrehajtás:

Alapállásból a KV az őt szabadon követő K-val az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés között a KV, karjának egyszeri előrelendítésével egy időben kiadja az előreküldésre vonatkozó VSZ-t és megáll. A K-nak céltudatosan, a mutatott irányba egyenes vonalban és gyors tempóban legalább 30 lépésnyi távolságot kell megtennie. A TB utasítására a KV kiadja a „feküdj” VSZ-t, amire a K-nak azonnal le kell feküdnie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a K le nem feküdt. A TB utasítására a KV odamegy a K-hoz és annak jobb oldalához lép.

Kb. 3 másodperc letelte után szintén a TB utasítására, a K-nak az ültetésre vonatkozó VSZ-ra gyorsan alapállásba fel kell ülnie.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: hiba a felvezető szakaszban, a KV együtt fut tovább a kutyával, a lassú előrefutás, a jelentős kitérés oldalirányba, a túl rövid távolság, a vontatott vagy idő előtti fekvés, a nyugtalan fekvés ill. a túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor súlyuknak megfelelően csökkentik a gyakorlat értékét.. További segítségek mint pl. az előreküldés VSZ vagy fektetés VSZ újbóli kiadása szintén befolyásolják az értékelést.

Az előírt távolság elérését követően bírói utasításra, a KV VSZ-t ad ki a fektetéshez. Amennyiben a K nem áll meg, a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni.

1. plusz VSZ a fekvéshez -1,5 pont

2. plusz VSZ a fekvéshez -2,5 pont

A K megáll, de a 2. plusz VSZ-ra sem fekszik le -3,5 pont

 Az egyéb hibákat járulékosan kell figyelembe venni.

Ha a K elhagyja a fektetés helyét vagy visszamegy a KV-höz, a gyakorlatot 0 ponttal kell értékelni.

8.    Helyben maradás figyelemelvonással (10 pont)

a) Vezényszavak:

– egy VSZ a fektetéshez („feküdj”) és

egy a felültetéshez („ülj”).

b) Végrehajtás:

A másik K „B” ágazati munkájának megkezdése előtt a KV, a KV a TB által kijelölt helyen alapállást vesz fel, majd lefekteti kutyáját és anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a K-nál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a vizsgaterületen belül legalább, a megadott irányba eltávolodik legalább 30 lépésnyire úgy, hogy a K számára látható maradjon és annak háttal megáll. A kutyának a KV befolyása nélkül nyugodtan kell feküdnie, amíg a másik K az 1-6. gyakorlatokat teljesíti. Ezután a TB utasítására a KV kutyájához megy és a K jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc kivárása után szintén a TB utasítására az ültetés vezényszavára gyorsan és egyenesen alapállásban helyezkednek el.

c) Értékelés:

Pontlevonással jár: a KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítségnyújtás, a K nyugtalan fekvése, a K elhozásakor a túl korai felülés vagy állás a hiba mértékének függvényében. Részértékelés lehetséges, ha a K áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha K a másik K 3. gyakorlatának befejezése előtt elmegy a kijelölt helyről több mint 3 m távolságra, a gyakorlat értéke 0 pont. Ha a K a másik K 3. gyakorlatát követően hagyja el a kijelölt helyet, akkor részértékelés lehetséges. Ha a K elhozásakor az szembe megy a KV-vel, legfeljebb 3 pont vonható le.

IPO-1 „C” őrző-védő ágazat:

1. gyakorlat. Fürkészés a S után 5 pont

2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont

3. gyakorlat: A S szökésének megakadályozása 20 pont

4. gyakorlat: Rátámadás elhárítása őrzésből 35 pont

5. gyakorlat: Szembetámadás a kutyára mozgásból 30 pont

 Összesen: 100 pont

 Általános rendelkezések:

Egy olyan, erre alkalmas területet kell választani , ahol hosszában 6, oldalanként 3-3 rejtekhely el fér, egymáshoz képest eltoltan.(ld. Vázlat /Melléklet). A pályán szükséges jelöléseknek, a KV, a TB és a S számára egyaránt jól láthatóaknak kell lenniük.

Őrző-védő S/Védőfelszerelés:

A S-nek rendelkeznie kell védőruházattal, védőkarral, valamint puhabottal. A védőkar megfelelő fogófelülettel, természetes színű, jutából kell készülnie.

Az őrzési fázisban, a S-et esetlegesen megkerülő K-t a S lassú, hirtelen mozdulatok nélkül, együtt fordulással kövesse azért, hogy folyamatosan szemmel tudja tartani. Közben viszont nem vehet fel fenyegető tartást, és nem tehet védekező mozdulatokat. A védőkart, a teste előtt, azt takarva kell tartania. A puhabot S-től való elvétel módját a KV-ő döntheti el.

Minden vizsgafokozatban lehet vizsgát rendezni egy S-del is, azonban hétnél több induló K esetén, egy vizsgaszinten belül két S-et kell foglalkoztatni. Egy vizsgaszinten belül, minden KV-nek ugyanarra a S-re /S-ekre kell dolgoznia.

A vizsgán egy alkalombeli S-csere engedélyezett, ha a S maga is aktív felvezető a rendezvényen.

Lejelentkezés:

a) A KV-nek pórázon vezetett kutyával, alapállásban kell a TB előtt jelentkeznie.

b) Ezt követően felveszi a kiindulási alapállást a „fürkészés a S után” gyakorlathoz. Ekkor leveszi a kutyáról a pórázt.

c) A TB engedélyét követően, alapállásból a kutyát elküldi fürkészni.

Megjegyzés

Amennyiben a KV nem tud szabályszerűen a kutyájával lejelentkezni, tehát a K nincs kontrol alatt, mint pl. kitör a S-et rejtő fürkész palánkhoz v. kifut a pályáról , úgy a KV-nek három lehetősége van a K-át magához hívni .

Ha a 3. VSZ-ra sem jön vissza a K, akkor a „C” ágazatot „Kizárás engedetlenség miatt” meghatározással be kell fejezni.

Ki kell zárni azokat a kutyákat, amelyeket vezetőjük nem tud kézben tartani, a fogások után nem, vagy csak erőteljes behatásra eresztenek, illetve nem az erre szánt védőkart ragadják meg, hanem a S más testrészét fogják meg. Ilyenkor nincs ÖMT értekés sem.

A pályán szükséges jelöléseknek, a KV, a TB és a S számára egyaránt jól láthatóaknak kell lenniük.

Jelölések:

A VR-ben előírt jelzéseket a KV, a S és a TB számára egyaránt jól láthatóvá kell tenni.

E jelzések a következők:

A KV helyzetének megjelölése a K kihívásához a rejtekhelyről,

– A S helyzetének megjelölése szökés a kiindulási és befejezési pontja,

– A K kifektetési helyének megjelölése szökéshez,

– A KV helyének megjelölése a „szembetámadás a kutyára” gyakorlathoz.

Azoknál a kutyáknál, akik egy védelmi gyakorlatot nem tudnak teljesíteni vagy el lehet őket űzni , a „C” ágazatot meg kell szakítani. Ilyenkor nincs értékelés, a TB csak az ÖMT-t értékeli.

Az „ereszd” hangjel minden védekező gyakorlatnál csak egyszer lehetséges.

Az „eresztés” értékelésére ld. az alábbi táblázatot:

Vontatott eresztés Első plusz VSZ, majd azonnali eresztés Első plusz VSZ, majd vontatott eresztés Második plusz VSZ, majd azonnali eresztés Második plusz VSZ, majd vontatott eresztés Második plusz VSZ-ra sem ereszt ill. egyéb beavatkozás esetén
0.5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Kizárás

 1. Fürkészés 5 pont

 a) Vezényszavak:

 – egy VSZ használható a fürkészésekre („Fürkész”) és

egy a visszahívásra („Hozzám”).

(Az utóbbi VSZ a K nevével együtt is elhangozhat. )

 b)    Végrehajtás:

A S a K számára nem láthatóan az utolsó rejtekhely mögött tartózkodik. A KV a pórázon vezetett kutyájával a 4. és a 5. búvóhely között, a képzeletbeli középvonalon úgy veszi fel az alapállást, hogy mindkét oldalirány felé el lehessen indítani a fürkészést, majd itt leveszi róla a pórázt. A TB utasítására kezdődik meg a C ágazat. A rövid „Fürkész” VSZ-ra és a bal vagy jobb karral adott lát jellel , – a karjel minden búvóhelynél ismételhető – , indítja a K-t ,az gyorsan eltávolodik a KV-től és céltudatosan , közvetlenül a mutatott 5. búvóhelyhez fut , azt szűken, és figyelmesen megkerüli.

Amint ezt a K végrehajtja, a KV a behívás vezényszavával magához hívja és még a K beérkezése előtt, mutatja neki a S által elfoglalt 6. búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a VSZ-t. A KV a képzeletbeli középvonalon halad normál lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A K-nak mindig a KV előtt kell mozognia. Ha a K eléri a S által elfoglalt búvóhelyet, a KV-nek meg kell állnia, és már nem adhat ki sem hangjelet , sem bármely más, látható jelzést.

c) Értékelés:

A korlátozott irányíthatóság illetve hiányosságok a folyamatosságban és céltudatosságban, éppúgy mint a nem egyértelműen szűk és figyelmes kerülés is súlyuknak megfelelő pontlevonással jár.

Hibának minősül többek között:

– A nyugodt és figyelmes alapállás felvételének hiánya a gyakorlat kezdetén,

– Plusz vezényszavak és testjelek kiadása

– A képzeletbeli középvonalon haladás be nem tartása

– A normál járásmód be nem tartása

– Nagy ívű fürkészés

– Önálló fürkészés, a KV hangjelére való reagálás nélkül

– A rejtekhelyek egyáltalán nem, vagy figyelmetlen megkerülése

– A K jobban vezethető és irányítható kell legyen

Amennyiben a K 3 sikertelen próbálkozás után sem tudta az utolsó rejtekhelyen lévő S-et megtalálni, úgy, a „C” ágazatot be kell fejezni. Amennyiben gyakorlat közben a KV a kutyát VSZ-val lábhoz (alapállásba)rendeli, az ágazatot szintén meg kell szakítani („Megszakítás”, pontszámadás nélkül, minden más addig megszerzett pontszám megmarad). Nincs ÖMT értékelés.

2. Őrzés és felugatás 10 pont

a) Vezényszavak:

– egy VSZ adható az elhíváshoz („hozzám”) és

egy az alapállás elfoglalására („lábhoz”).

Mindkét hangjelet összefüggő VSZ-ként kell kiadni.

 b) Végrehajtás:

A K-nak aktívan és figyelmesen kell őriznie a S-et és kitartóan kell ugatnia . Nem ugorhat fel rá, és nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos ugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV alapállásba hívja a kutyát maga mellé. Alternatív lehetőség a KV számára, hogy a K-t szabadon követésben „lábhoz” VSZ-val vezesse el a rejtekhelytől, az elhíváshoz kijelölt helyre. Mindkét variáció értékelése azonos.

A TB engedélyére a KV a S-et kilépteti a rejtekhelyről, aki a számára kijelölt szökési helyre áll. A K-nak közben nyugodtan ,szabályos alapállásban , figyelmesen kell ülnie.

c)     Értékelés:

Megfelelő pontlevonással jár, ha az ugatás nem folyamatos vagy nem kihívó, a határozatlan őrzés a VSZ-ig, miközben sem a TB sem az érkező KV nem befolyásolhatja a kutyát. A kitartó ugatásért 5 pont adható. Ha a K csak gyengén ugat, 2 pontot, ha nem ugat, de aktívan, figyelmesen őrzi a S-et, úgy 5 pontot kell levonni.

A S provokálásáért, mint a bebökés, a ráugrás, legfeljebb 2 pont, erős befogásért pedig legfeljebb 9 pont vonható le.

Ha a K a rejtekhelyen befog és nem ereszt, a TB utasítása alapján a KV-nek, a rejtekhelytől 5 lépésnyire kijelölt pontra kell mennie. Itt engedélyezett a KV számára, a K egyszeri „Hozzám-lábhoz ” VSZ-val történő elhívása az alapállásba úgy, hogy ezeket a hangjeleket együtthangzóan kell kiadnia ( az„Ereszd” VSZ nem használható). Amennyiben a K nem hagyja el a S-et, kizárásra kerül. Ha a K kijön a VSZ-ra a S-től, akkor folytathatja az Őrző-védőt, de a gyakorlat értékelése alacsony hiányos minősítésű (-9 pont).

Más testrészek egyértelmű szemmel látható megfogása esetén (nem bebökés) a kutyát ki kell zárni.

Amennyiben a K ott hagyja a S-et, még mielőtt a KV a TB utasítására a középvonalat elhagyná, úgy a KV a kutyát még egyszer a S-hez küldheti.

Ha a K ott marad a S-nél, folytatni lehet a „C” ágazatot, de az „állás és felugatás” gyakorlat értéke csak alacsony hiányos lehet. (-9 pont).

Amennyiben nem lehet a kutyát újra beküldeni a S-hez, vagy ismételten otthagyja a S-et, az ágazatot meg kell szakítani.

Ha a K a KV felé indul, amikor az a búvóhely felé halad , vagy a K a kihívás előtt a KV-höz megy , úgy részértékelés történik hiányos minősítéssel.

A felugatás értékelése:

Kitartó, folyamatos felugatásért 5 pont adható. Gyenge felugatás (erőtlen, nem energikus) és a nem folyamatos felugatás esetén 2 pontig terjedő pontlevonás jár.

Amennyiben a K ugatás nélkül, de figyelmesen őriz, úgy kötelezően 5 pontot kell levonni a felugatás részből.

3. A S szökésének megakadályozása 20 pont

a) Vezényszavak:

– egy VSZ használható a láb mellett haladáshoz („lábhoz”),

egy a fektetéshez („feküdj”) és

– egy VSZ a K indításához(„fogd” vagy „előre”)

– egy az eleresztéshez („ereszd”).

b) Végrehajtás:

A TB utasítására a KV felszólítja a S-et, hogy lépjen ki a búvóhelyből. A S normál lépésben kimegy a szökési pontnak kijelölt helyre. A TB utasítására a KV az őt szabadon követő kutyájával az előre kijelölt fektetési helyre megy. A kutyának a szabadon követés alatt örömmel, figyelmesen és koncentráltan a KV térdével egyvonalban haladva, gyorsan kell a gyakorlatot kiviteleznie. A „Feküdj” VSZ kiadása előtt a kutyának egyenes, nyugodt, és figyelmes alapállásban kell ülnie. A „Feküdj” hangjelre azonnal és gyorsan kell reagálnia, és ebben a fekvő pozícióban nyugodtan, magabiztosan, a S-et figyelve kell viselkednie.

A K és a S 5 lépésre van egymástól. A KV fekvő helyzetben otthagyja a K-t és a rejtekhelyhez megy, és úgy helyezkedik el, hogy a K-t, a S-et és a TB-t egyaránt lássa.

A TB utasítására a S szökést kísérel meg. A KV „Fogd” vezényszavával egyidejűleg indítja a kutyát, a S szökésének a megakadályozására.

A K-nak a habozás nélkül , nagy határozottságot mutatva, erőteljes és energikus fogással, kell meghiúsítania a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A TB utasítására a S megáll. Miután a S megállt, a K-nak egy átmeneti fázist követően, eresztenie kell. A KV ekkor határozott időn belül, önállóan is kiadhatja az eresztésre vonatkozó VSZ-t.

Ha a K az első engedélyezett VSZ után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés VSZ adására ad lehetőséget.

Ha a K a harmadik (értsd: egy engedélyezett és a két plusz VSZ) hangjel után sem ereszt, a K kizárásra kerül. Az eresztés VSZ kiadásakor, a KV-nek nyugodtan kell állnia, semmilyen módon nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a K-nak szorosan a S-nél maradva, figyelmesen kell őriznie.

c) Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: nagy határozottság, gyors, energikus reagálás és üldözés erőteljes megragadással, valamint a szökés nyugodt fogással történő hatékony megakadályozása az eresztésig, szorosan a S-nél végrehajtott figyelmes őrzés.

Ha a K fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belüli megragadással és a fogás megtartásával, nem tudja megakadályozni a szökést, a C ágazatot meg kell szakítani.

Ha a K a KV vezényszava nélkül indul el a S szökésének elhárításra, úgy a gyakorlatot 1 minősítéssel lejjebb kell értékelni.

Ha a K őrzéskor:

– kissé figyelmetlen, és/vagy kissé provokálja a S-et, egy minősítéssel kell lejjebb értékelni,

– ha nagyon figyelmetlenül őriz és/vagy nagyon provokálja a S-et, két minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– ha nem őrzi a S-et, de mellette marad, úgy három minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– meg kell szakítani a C ágazatot, ha a K otthagyja a S-et, vagy csak a KV vezényszavára marad a S-nél.

 4. Rátámadás elhárítása őrzésből 35 pont

 a) Vezényszavak:

 egy VSZ használható az eleresztéshez („ereszd”) és

egy az alapállás elfoglalására(„ülj”).

 b) Végrehajtás:

Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a S megtámadja a K-át. A KV ráhatása nélkül a kutyának energikus és erőteljes fogással kell a támadást hatékonyan elhárítania, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A S a K-t ütéssel és erős pszichikai fenyegetéssel terheli. A terhelés közben különösen figyelni kell a K aktivitását és magabiztosságát. A K a terhelés során két botütést kap. A kutyának továbbra is csak a védőkart szabad fognia. A terhelés során a botütések csak a lapocka és a mar tájékát érhetik. A K a terhelési szakaszban nem kerülhet annak hatása alá, az egész gyakorlat alatt egy teli, energikus és legfőképp kitartó fogást kell mutatnia. A S a TB utasítására megáll. Miután a S megállt, a kutyának egy átmeneti fázist követően, eresztenie kell. A KV ekkor határozott időn belül, önállóan is kiadhatja az eresztésre vonatkozó VSZ-t.

Ha a K az első engedélyezett VSZ után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés VSZ adására ad lehetőséget. Ha a K a harmadik (értsd: egy engedélyezett és a két plusz VSZ) hangjel után sem ereszt, a K kizárásra kerül. Az eresztés VSZ kiadásakor, a KV-nek nyugodtan kell állnia, semmilyen módon nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a K-nak szorosan a S-nél maradva, figyelmesen kell őriznie. A TB utasítására a KV normál lépésben a legrövidebb úton a K-hoz megy és az „ülj” VSZ-val, alapállásba helyezi őt. A puhabot nem kerül elvételre a S-től.

c) Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, erőteljes megragadás, nyugodt és teli fogás az eresztésig, a S eresztést követő figyelmes és szoros őrzése. Amennyiben a K a S terhelését nem bírja, elengedi a védőkart, hagyja magát elűzni, úgy a „C” ágazatot meg kell szakítani.

Ha a K őrzéskor:

– kissé figyelmetlen, és/vagy kissé provokálja a S-et, egy minősítéssel kell lejjebb értékelni,

– ha nagyon figyelmetlenül őriz és/vagy nagyon provokálja a S-et, két minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– ha nem őrzi a S-et, de mellette marad, úgy három minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– meg kell szakítani a C ágazatot, ha a K otthagyja a S-et, vagy csak a KV vezényszavára marad a S-nél

5. Szembetámadás elhárítása mozgásból 30 pont

 a) Vezényszavak:

 egy VSZ használható ültetésre („ülj”),

egy a fogásra („fogd”),

egy az eresztésre („ereszd”) ,

egy az alapállás elfoglalására („ülj”), és

egy VSZ a láb mellett haladáshoz(„lábhoz”).

 b) Végrehajtás:

A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A szabadon követő K-nak, figyelmesen, örömmel,és koncentráltan, a KV térdével egyvonalban kell haladnia. A KV az első rejtekhely magasságában megáll, megfordul, majd az „Ülj” hangjel elhangzását követően a K alapállást vesz fel. A szabályosan, nyugodtan a S felé figyelmesen ülő K-t, a KV a nyakörvénél megfoghatja, de a kutyát nem biztathatja. A TB utasítására a puhabottal rendelkező S előjön a rejtekhelyről, és futólépésben a középvonalig megy.

A S a középvonal magasságában a KV felé fordul, anélkül hogy a futást abbahagyná, fenyegető hangok adása és heves fenyegető mozdulatok mellett szemből megtámadja a KV-őt. Amint a S 40-30 lépésre megközelítette őket, a KV – a TB utasítására – a „Fogd” hangjel kíséretében, elengedi a kutyát. A K-nak a támadást habozás nélkül, nagy határozottsággal, hatékony fogást bemutatva kell elhárítania.

A K csak a védőkart foghatja meg. A KV eközben nem hagyhatja el helyét.

A K a terhelési szakaszban nem kerülhet a terhelés hatása alá, az egész gyakorlat alatt egy teli, energikus és legfőképp kitartó fogást kell mutatnia. A S a TB utasítására megáll. Miután a S megállt, a kutyának egy átmeneti fázist követően, eresztenie kell. A KV ekkor határozott időn belül, önállóan is kiadhatja az eresztésre a VSZ-t.

Ha a K az első engedélyezett VSZ után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés VSZ-ra ad lehetőséget. Ha a K a harmadik (értsd: egy engedélyezett és a két plusz VSZ) hangjel után sem ereszt, a K kizárásra kerül. Az eresztés VSZ kiadásakor, a KV-nek nyugodtan kell állnia, semmilyen módon nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a K-nak szorosan a S-nél maradva, figyelmesen kell őriznie. A TB utasítására a KV normál lépésben a legrövidebb úton a K-hoz megy és az „ülj” VSZ-val, alapállásba helyezi őt. A KV a puhabotot elveszi a S-től.

Ezután következik a S bekísérése, a kb. 20 lépésre elhelyezkedő bíróhoz . Egy VSZ engedélyezett a „ láb mellett haladáshoz”. A bekísérés alatt a K-nak figyelnie kell a S-et. Eközben nem szabad a S-et akadályoznia, felugrálni rá, vagy megfogni. A TB előtt közösen megállnak, a KV átadja a puhabotot a TB-nak és jelenti a C ágazat befejezését.

A lejelentkezést követően a KV szabadon követésben a kutyájával 5 lépés távolságra elmegy a Stől és felveszi az alapállást, majd a kutyát pórázra veszi és elmegy az értékelésre kijelölt helyre, miközben a TB utasítására a S elhagyja a pályát.

c) Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, erőteljes megragadás, nyugodt és teli fogás az eresztésig, a S eresztést követő figyelmes és szoros őrzése.

Ha a K őrzéskor:

– kissé figyelmetlen, és/vagy kissé provokálja a S-et, egy minősítéssel kell lejjebb értékelni,

– ha nagyon figyelmetlenül őriz és/vagy nagyon provokálja a S-et, két minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– ha nem őrzi a S-et, de mellette marad, úgy három minősítéssel kell lejjebb minősíteni,

– ha a K a beérkező KV-vel szembe megy, úgy a gyakorlat minősítése hiányos.

– meg kell szakítani a C ágazatot, ha a K otthagyja a S-et, vagy csak a KV vezényszavára marad a S-nél.